Hvem er vi

 

 

Soroptimist International Viborg

 

SI Viborg blev stiftet den 3. maj 1952.

Gudmødre er Ellen Margrethe Jensen, Åarhus og Mary Clausen Buch, Randers.

Mary Clausen Buch har fremstillet den flotte præsidentkæde på billedet.

 

Vores faste mødested

 

Tinghallen, Tingvej 2, Viborg

SI Viborg mødes den 2. torsdag i måneden.

 

 

Vil du være soroptimist

 

 

Du er velkommen til at besøge vores klub, men du skal inviteres til medlemskab

Medlemskab kan kun opnås gennem invitation og efter anbefaling fra 2 medlemmer. Målet er at afpasse et antal forskellige erhvervsgrene, som er repræsenteret i klubben for at opnå en aktiv og levedygtig klub.

Som soroptimist får du et bredt netværk til andre kvinder - både professionelt og socialt. Mellem soroptimister skabes livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.

Der betales et årligt kontingent til klubben, som derefter afholder kontingent til Unionen og den Europæiske Federation. 

Klubben mødes en gang om måneden med undtagelse af juli og august, hvor vi holder sommerferie. Klubmøderne indeholder nogle faste punkter og foredrag, virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv. Mødeindholdet bestemmes dels af bestyrelsen og dels af temagrupperne i klubben.

Som soroptimist er du velkommen til at deltage i andre klubbers møder og i klubmøder i udlandet. Har du lyst til at vide mere om medlemskab og soroptimismen, er du meget velkommen til at kontakte præsidenten eller et medlem af extension.

 

 

Kontakt

 

Klubbens præsident Birgitte H. Kiil, mailadresse: birgitteh.kiil@hotmail.com